Reciprocal Pronouns

Reciprocal Pronouns

“reciprocal pronouns”  kişilerin birbirine yaptıkları eylemlerden bahsederken kullandığımız yapılardır.

Reciprocal “iki taraflı-karşılıklı” anlamına gelir.

İki veya daha fazla kişiden bahsediyorsak eğer “each other veya one another” kullanırız.  Genellikle “each other” iki kişiden fazla durumlar için daha çok tercih edilir.

each other: birbirine = one another: birbirine

shouting facial expressionThey are shouting at each other. (Birbirlerine bağırıyorlar.)

They are shouting at one another. (Birbirlerine bağırıyorlar.)

Children blamed  each other. (Çocuklar birbirini suçladı.)


 

 

Diğer benzer konular için tıklayınız.

Pronouns
Subject Pronouns
Object Pronouns
Possessive Adjectives/Posssessive Pronouns
Reflexive Pronouns
Reciprocal Pronouns
Interrogative Pronouns

Relative Pronouns
Indefinite Pronouns
Slot filling Pronouns
Demonstrative Pronouns
Others

Reklamlar