Present Tenses

Present Tenses

Present zamanlar şuan ki zamana ait yapılardır. Bahsedilen eylemin şimdiki zamanla bir bağlantısı vardır.

Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense olmak üzere 4 zamandan oluşur.

Present Simple zamanını genel durumlardan bahsederken kullanırız.
Iboy with large pen and note pad do my homework everday.
(Her gün ödevimi yaparım.)
Present Continuous zamanını şuan olan, devam eden eylemler için kullanırız. 
Girl Brushing her hairI am brushing my hair.
(Saçlarımı tarıyorum.)
Present Perfect zamanını yakın zamanda olmuş olaylar veya durumlar için kullanırız.
Alternative VehicleI have just washed my car.
(Daha demin arabamı yıkadım.)
Present Perfect Continuous zamanını yakın zamanda olmuş devam edebilen niteliğindeki eylemler ile kullanırız.
girl on phone at workI have been working for two hours.
(İki saattir çalışmaktayım.)

DETAYLI ANLATIM İÇİN KONULARA GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ.

Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous

Reklamlar