What are nouns?

What are nouns? – “Nouns” nedir?

“nouns” nedir? “Noun” kelimesi “isim” anlamına gelir. Cümle içinde “ne, kim” cevabını veren bir ögedir. Bir kişiyi, canlı veya cansız bir varlığı veya soyut bir şeyi temsil eder.

mother holding a baby with head on shoulder
a baby (bebek) bir isimdir.
a mother (anne) bir isimdir.

 

 

cat-reading-newpaper-animated-gifa cat (kedi) bir isimdir.


 

 

“Nouns” konusunun devamı:
Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns

Reklamlar