Plurals

Plurals (Çoğul İsimler)

REGULAR PLURALS (DÜZENLİ ÇOĞULLAR)

İsimleri çoğul yapar iken belli kurallara bağlı kalarak çoğul yaparız. Çoğul ekimiz olarak -s, -es, -ies eklerini kullanırız. Kelimelerin yazılış şekillerine göre aldıkları ekler de farklılaşır. Belli bir kurala göre bu ekleri kullanabiliriz. Bu tür durumlara “regular plurals” denir. Şimdi hangi durumlarda kelimeleri nasıl çoğul yapıyoruzz onlara bakalım.

1-Bir kelimeyi çoğul yapmak istiyorsak genellikle sonuna “s” ekleyerek yapabiliriz.
Bowl of Red ApplesThere is an apple on the table.
(Masanın üstünde bir elma var.)

There are apples in the bowl.
(Kasenin içinde elmalar var.)

an apple >> apples şeklinde çoğul yapılır.

Telaffuz (söyleniş şeklinde) farklılıklar:

ü  p, k ve f seslerinden sonra “s” takısı gelirse “s” sesi /s/olarak okunur. Bunun dışındakilerde /z/ olarak okunur.

/s/
cap -caps
clock-clocks
cliff-cliffs
/z/
day – days
dog-dogs
cat-cats
ü  “ce, ge, se ve ze”den sonra “s” geldiğinde söylenen kelimeye ek olarak /ız/ eklenir./ız/
ace – aces
age-ages
gaze-gazes
2- “o, ch, sh, ss ve x ile biten kelimeleri çoğul yaparken “es” takısını kullanırız.tomato > tomatoes
potato > potatoes
watch > watches
brush > brushes
fox>foxes

Telaffuz (söyleniş şeklinde) farklılıklar:ü  ch, sh,ss,x ‘den sonra “es” eklendiğinde okunan kelime /ız/ sesi ile okunur.

( ! )Yabancı kökenli ve kısaltılmış “o” ile biten kelimelere sadece “s” eklenir.
kilo > kilos
dynamo > dynamos
kimono > kimonos
photo > photos
auto > autos
memo > memos
piano > pianos
pro > pros
soprano > sopranos
solo > solos
studio > studios
zoo > zoos
(!) Sonu “o” ile bitip hem “os” hem de “oes” alan kelimeler de bulunur.
buffalo > buffalos – buffaloes
halo > halos – haloes
mosquito > mosquitos – mosquitoes
motto > mottos – mottoes
no > nos – noes
volcano > volcanos – volcanoes
zero > zeros – zeroes
tornado > tornados – tornadoes
3- Sessiz bir harften sonra “y” ile biten kelimelere “s” takısı geldiğinde “y” düşer ve yerine “ies” gelir.baby > babies
lady > ladies
mummy >mummies(!) Sesli bir harften sonra “y” ile biten kelimelerde “s” ile çoğul kelime yapılır.
boy > boys
toy > toys
4- Sonu “f-fe” ile biten 12 kelimeden sonra “s” çoğul eki geldiğinde “f-fe”” düşer yerine “-ves” gelir.

calf >calves leaf>leaves self>selves thief>thieves
half>halves life>lives sheaf>sheaves wife>wives
knife>knives loaf>loaves shelf>shelves wolf>wolves

Bu 12 kelime dışındaki diğer kelimeler –s takısı ile çoğul hale gelir.

cliff > cliffs

(!) Sonu f-fe ile bittiği halde hem –s hem de –ves alan kelimeler de bulunur.

hoof > hoofs , hooves
scarf > scarfs, scarves
wharf > wharfs, wharves

 IRREGULAR PLURALS (DÜZENSİZ ÇOĞULLAR)

5- Bazı kelimelerin çoğul hali kelime içinde harf değişikliği ile mümkün olur.

foot > feet
goose > geese
louse > lice
man > men
mouse > mice
tooth > teeth
woman > women
child > children
ox > oxen

NO CHANGE (ÇOĞUL OLURKEN DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAYANLAR)

6- Çoğul olurken değişikliğe uğramayan kelimeler

deer > deer
fish > fish
means > means
offspring > offspring
series > series
sheep > sheep
speices > speices
aircraft > aircraft
moose>moose

ALWAYS PLURAL (HER ZAMAN ÇOĞUL OLANLAR)

7- Her zaman çoğul yazılan ve çoğul fiiller ile kullanılan kelimeler vardır. 

Slippers ClipartWhere are my slippers?

HER ZAMAN ÇOĞUL YAZILAN İSİMLERİN LİSTESİ – NOUNS ALWAYS PLURAL

arms (weapons)
binoculars
breeches
clothes
contents
damages (compensation)
earnings
firearms
glasses
goods/wares
greens(vegetables)
grounds

gloves
jeans
outskirts
police
pants
pyjamas
pliers
pains(trouble/effort)
particulars
premises/quarters
riches
scales
scissors
shears
shoes
slippers
spectales
savings
spirits(alcohol)
stairs
surroundings
trousers
valuables

8- “ics” ile biten kelimeler

Subject areas – Dersler: gymnastics, mathematics, physics, statistics, etc, hysterics, ethics, athletics, acoustics, politics, economics… 

Akademik öğrenim dallarından oluşan sonu -ics ile biten kelimelerle tekil fiiller kullanırız. Form olarak çoğul yazılsalar da bu tür kelimeleri tekil olarak kabul ederiz ve buna göre cümlemizi kurarız.

mathematics rectangle calculator math symbolsMathematics is a necessary academic discipline in our life.

(!) ics ile biten bu tür kelimeler bilimsel kendi alanına ait durumlarda kullanılırken çoğul değil tekil fiiller ile kullanılır.

Okulda gördüğümüz derslerden bahsederken de onları tekil kabul ederek cümleler kurarız.Çünkü tek bir dersten bahsederiz.

Mathematics is my favorite subject.

Günlük yaşamda, uygulamalarda bu tür kelimeleri kullandığımız zaman çoğul olarak kullanabiliriz.

chart-growth-animated-gifThese statistics show that we have developed. (Bahsedilien durum tek bir istatistik değildir. Belli hesaplamalar ve sonuçlar söz konusudur. Yani tekil değildir.Çoğuldur. O yüzden fiilimizi de ona göre kullanırız.)

9- Form olarak çoğul olan fakat tekil kabul edilen diğer kelimelerden örnekler:

news
mumps
rickets
shingles
billiards
darts
draughts
bowls
dominoes
briefs
tights
scissors
tongs
measles
headquarters
darts
crossroads
civics
blues
binoculars

binocular_word It is my binoculars.
(O benim dürbünüm.) derken form olarak çoğul gibi yazılmış olan dürbünü tekil olarak kabul ediyoruz ve ona göre cümlemizi kurallı bir şekilde kuruyoruz burada da “is” kullandık gördüğünüz üzere.)

10- Compound Nouns – Birleşik Kelimeler Çoğul Nasıl Yapılır? 


1-Birleşik kelimelerde genelde son kelime çoğul halde yazılır.

girl-friends, boy-friends, pen-friends, snowballs, ski boots, housemaids

2- “man” , “woman” gibi kelimelerle birleşik isim yapıldığında iki kelime de çoğul yazılır.

manservant > menservants
woman teacher > women teachers
man driver > men drivers

3-( verb + -er nouns + adverbs ) ve (noun + preposition + noun ) formundaki kelimeler için ise ilk kelime çoğul olarak karşımıza çıkar.

lookers-on , sisters-in-law, men of war, pair of shoes…

4- (Initials) Kısaltılmış kelimeler de çoğul yapılabilir.

VIPs > very important persons


Diğer benzer konuları öğren:
Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns

Reklamlar