Need

NEED – NEEDN’T – NEEDN’T HAVE

“need” ihtiyaç olmak, gerekmek anlamına gelen bir modal yardımcı fiildir. (modal auxiliary verb)
“needn’t” ihtiyaç yok, gerek yok anlamına gelen bir modal yardımcı fiildir.
“needn’t have” yapılan bir işin gerek olmadığını boşuna gereksiz yere yapıldığını belirten bir yapıdır.

“NEED” ile Cümle Nasıl Kurulur?

OLUMLU CÜMLE “NEED”:

Bütün özneler + need to + yalın fiil:

I need to have a rest. (Dinlenmeye ihtiyacım var.)

Bütün özneler + need + nesne:

I need a pencil. (Kaleme ihtiyacım var.)

 

OLUMSUZ CÜMLE “NEEDN’T”:

Bütün özneler + needn’t to + yalın fiil:

I needn’t to have a rest. (Dinlenmeme gerek yok.)

 

I-you-we-they + don’t need to + yalın fiil:

I don’t need to have a rest. (Dinlenmeme gerek yok.)

He-she-it + doesn’t need to + yalın fiil:

He doesn’t need to have a rest. (Onun dinlenmesine gerek yok.)

Bütün özneler + needn’t + nesne:

I needn’t a pencil. (Kaleme gerek yok.)

 

I-you-we-they + don’t need + nesne:

I don’t need a pencil. (Kaleme gerek yok.)

He-she-it + doesn’t need + nesne:

He doesn’t need a pencil. (Ona kalem gerekmez.)

Bütün özneler + didn’t need to + yalın fiil:

I didn’t need to have a rest. (Dinlenmeme gerek kalmadı.)

(Gerek kalmayınca dinlenme eylemi de gerçekleşmiyor.)

SORU CÜMLESİ “NEED..? DO-DOES ..NEED..?”:

Need + bütün özneler + yalın fiil? :
Need I get a visa? (Vize almaya ihtiyacım var mı?)
Need + bütün özneler + nesne? :
Need I a visa? (Vizeye ihtiyacım var mı?)

Do + I-you-we-they + need to + yalın fiil? :
Do I need to get a visa? (Vize almaya ihtiyacım var mı?)
Do + I-you-we-they + need + nesne? :
Do I need a visa? (Vizeye ihtiyacım var mı?)
Does + he-she-it + need to + yalın fiil? :
Does she need to get a visa? (Onun vize almaya ihtiyacı var mı?)
Does + he-she-it + need + nesne? :
Does she need a visa? (Onun vizeye ihtiyacı var mı?)

 

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ “Needn’t..? Need…not?”:

Needn’t + bütün özneler + yalın fiil? : Needn’t I write this? (Bunu yazmaya gerek yok mu?)
Need + bütün özneler + not + yalın fiil? :
Need I not write this? (Bunu yazmaya gerek yok mu?)


DİPNOT: “modal verbs” modal fiiller “do-does” ile kullanılmaz. Ancak burada “need” kelimemizin ayrıcalığı var. “need” hem bir modal fiildir hem de normal bir fiildir. Modal fiil olarak kullandığımızda “need > needn’t > need… ?” şeklinde cümleler kurarız. Normal bir fiil olarak kullandığımız zaman ise “do-does” yardımcıları iş başına gelir. “does… need? do… need? … don’t need … doesn’t need” şeklinde cümleler kurarız.


“NEED” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

Obligation: zorunluluk

Lack of necessity: gereği olmayan

Lack of necessity in the past: geçmişte yapılmış ama gereği olmayan

“NEED” modal yardımcı fiilini kullanım alanlarına göre örnek cümleler vererek inceleyelim.

1-Obligation: Zorunluluk halinde bir şeyin gerekmesi durumunda “need” kullanırız. Gereken şeyi yapmazsak eğer istediğimiz sonuca ulaşamayacağımız bir durum söz konusudur.


You need a password to enter the website.

(Siteye girmek için şifreye ihtiyacın var.)

(Şifre almak zorundasın almazsan sisteme giriş yapamazsın.)


Tourists need a visa to visit our country.

(Turistlerin ülkemizi ziyarete etmeleri için vizeye ihtiyacı vardır.)

(Vize almak zorundasın yoksa ülkeye giriş yapamazsın.)

 

2-Lack of necessity/absence of obligation: Yapmaya gerekli olmayan, zorunluluğun bulunmadığı durumlar için “needn’t” kullanırız.  İstediğimiz şeye ulaşmak için belli şeyleri yapmak zorunda olmadığımız bir durum söz konusudur. Konuşan kişinin kararına veya tavsiyesine bağlı oluşan yapılardır.

 

You needn’t register to download files.

(Dosya indirmek için kayıt olmana gerek yok.)

(Web sitesine kayıt olmadan da dosya indirebiliyorsun.)

 

3-Lack of necessity in the past: Bir eylemi yapma gereği olmadığı halde yapmış isek bunu ifade ederken “needn’t have” yapısını kullanırız. “yapmışsın ama gerek yoktu” anlamını vermiş oluruz.

You needn’t have prepared all things.

(Bu kadar şey hazırlamana gerek yoktu.)

(Karşı taraf baya hazırlık yapmıştır ama gelen kişi bunun gerek olmadığını söylüyor.)

 

She needn’t have sold her house.

(Evini satmasına gerek yoktu.)

(Demek ki bir yerden başka bir fırsat eline geçmiş evini de boşuna satmış, gerek yokmuş.)

NEEDN’T HAVE ile cümle nasıl kurulur?:

Bütün özneler + needn’t have + fiilin 3. hali (past participle):

I needn’t have filled the form.

(Formu doldurmama gerek yokmuş.)

(Gerek olmadığını sonradan fark ediyor ama önceden doldurmuş artık yapacak bir şey yok.)

Reklamlar