Have to

HAVE TO

Çoğu modal fiillerde “zorunluluk-obligation” durumunu inceledik. “have to” yapısı ile de zorunluluk durumunu ifade ederiz. Burada zorunluluk dışarıdan gelir. Ayrıca “lack of necessity-gereği olmama” durumu içinde “don’-doesn’t have to” yapısını kullanırız. Cümle yapısına, kullanımına ve dikkat etmemiz gereken dilbilgisi kurallarına bakalım şimdi.

“HAVE TO” ile Cümle Nasıl Kurulur?

OLUMLU:

“have to” yardımcı modal fiilinin özneler ile farklı kullanımları vardır. “he-she-it” ile “has to” “I-you-we-they” özneleri ile de “have to” kullanımı söz konusudur.

I-you-we-they + have to + yalın fiil.

(They have to bring the car.)=(Arabayı getirmek zorundalar.)

He-she-it + has to + yalın fiil.

(She has to obey the rules.)=(Kurallara uymak zorunda.)

OLUMSUZ:

“have to” yardımcı modal fiilinin olumsuz hali ile cümle kurarken “don’t-doesn’t” yardımcılarına ihtiyacımız vardır. “don’t have to” “doesn’t have to” şeklinde cümlede yer alırlar.

I-you-we-they + don’t have to + yalın fiil

(We don’t have to listen to you.)=(Sizi dinlemek zorunda değiliz.)

He-she-it + doesn’t have to + yalın fiil

(She doesn’t have to go to work at weekends.)=(O hafta sonları işe gitmek zorunda değil.)

SORU:

“have to” ile soru sorarken yine “do-does” yardımcılarına ihtiyaç duyarız.

Do + I-you-we-they + have to + yalın fiil?

(Do you have to go?)=(Gitmek zorunda mısın?)

Does + he-she-it + have to + yalın fiil?

(Does she have to use these pills?)=(Bu hapları kullanmak zorunda mı?)

CEVAP:

“have to” ile sorulan sorulara kullanılan yardımcı fiil “do-does” ile cevap verilir.

Yes, I-you-we-they do. No, I-you-we-they don’t.
Yes, he-she-it does. No, he-she-it doesn’t.

Do you have to study?
Yes,I do.

Does he have to come?
No, he doesn’t.

“HAVE TO” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

OBLIGATION: Karşı taraftan gelen zorunluluklar için “have to” yapısını kullanırız. Karşı taraf yapılması konusunda kararı verir biz de uymak zorundayızdır.

You have to get a driving licence to drive a car.

(Araba sürmek için ehliyet almak zorundasın.)

The other team have to wear a different uniform.

(Diğer takım farklı bir üniforma giymek zorundadır.)

LACK OF NECESSITY: Gereği olmayan durumlar için “don’t-doesn’t have to” yapısını kullanarak cümleler kurabiliriz. “needn’t” ile aynı anlamı taşır.

You don’t have to get up early at the weekends.

(Hafta sonları erken kalkmak zorunda değilsin.)

He doesn’t have to change his job.

(İşini değiştirmek zorunda değil.)

“HAVE TO” kullanırken dikkat edeceğimiz dil bilgisi kuralları nelerdir?

1- “have to” yardımcı modal fiildir. Tek başına kullanılamaz. Yanında bir ana fiile ihtiyacı vardır.

have to + ana fiil= I have to go.
has to + ana fiil = She has to go.

2- “have to” ile olumsuz, soru, cevap cümleleri kurar iken “do-does” yardımcılarına ihtiyaç duyarız.

Do-does ile soru sorarız.

DO you have to…
DOES she have to…

Don’t-doesn’t ile olumsuz cümle kurarız.

I don’t have to…
She doesn’t have to…

Do-does-don’t-doesn’t ile cevap veririz.

Yes, I do. No, I don’t.
Yes, she does. No, she doesn’t.

2- Olumlu cümle kurarken de he-she-it özneleri ile “has to” yardımcı fiilini kullanırız.

She has to… Ayşe has to…

3- Geçmiş zamanda “have to” kullanmak istersek have’in geçmiş halini kullanırız yani “had”.

I have to go. (present=şimdiki zaman)
I had to go. (past=geçmiş zaman)

4- “have to” yapısını olumsuz yaptığımız da anlamı değişir. Olumlu iken “YAPMAK ZORUNDA” olduğumuz şey olumsuz iken “YAPMANA GEREK YOK” olur. Peki “YAPMAMALISIN” nasıl diyeceğiz derseniz burada “mustn’t” bize yardımcı oluyor.

“have to” ile yapmalısın yapmak zorundasın derken
“mustn’t” ile de yapamazsın deriz.

You have to obey the rules. (Kurallara uymak zorundasın.)
You mustn’t park here. (Buraya park edemezsin.)

5- “have to” yerine “have got to” da diyebiliriz. “have got to” daha informal-resmi olmayan bir tarza sahiptir.

Reklamlar