“be going to”

“be going to” (future meaning)

Yakın gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz niyetlerden bahsederken, tahmin ve sonuca varma gibi durumlarda bu yapıyı kullanırız. Detaylı olarak örneklerle incelemekte yarar vardır.

Cümle kurarken ihtiyacımız olan öğeler: özne, be going to, “be” fiilini özneye göre çekimlemek (am-is-are), ana fiil (yapacağımız iş)

FORM: Cümle Yapısı

GF_roman-soldier-animated-giftell a story : hikaye anlatmak fiili ile cümleler kuralım.

Affirmative/Olumlu (+):
I am going to tell a story.
He-she-it is going to tell a story.
They-we-you are going to tell a story.

Negative/Olumsuz (-):
I am not going to..
He-she-it is not going to…
They-we-you are not going to…

Interrrogative/Soru (?):
Am I going to..?
Is he-she-it going to…?
Are they-we-you going to…?

Short Answers/Kısa cevaplar:
Yes, I am. / No, I am not.
Yes, he-she-it is. / No, he-she-it is not.
Yes, they-we-you are. / No, they-we-you are not.


“be going to” yapısını kullanma amacımız nedir? Neden “be going to” kullanırız?

1-Intentions: Gelecekte yapacağımız, gerçekleştirmek istediğimiz niyetlerden bahsederken “be going to” yapısını kullanırız.

business-woman-walking-up-corporate-ladder-300x251I am going to be a successful manager one day.
(Ben bir gün başarılı bir yönetici olacağım.)

Gelecekte varmak istediği noktadan bahsediyor. Belli bir birikim sonucu o noktaya varacak. Kesin olacak diye bir şey yok. Niyet-istek-amaca yönelik planlı çalışma var.

 

2- Zaman ifadesi olmadan da “be going to” yapısını kullanabiliriz.

childrens_bicycle_outline-300x263My father is going to buy me a new bicycle. (Babam bana yeni bir bisiklet alacak.)
Babasının ona bisiklet almaya niyetlendiğini biliyor ve bundan bahsediyor…

 

 

3- Predictions: Tahminlerde, gözle görülür nedenlerden dolayı vardığımız sonuçlarda “be going to” yapısını kullanırız.

17-11-10-R_13BW-300x273It’s rainning too much. Car accidents are going to happen.

(Yağmur oldukça çok yağıyor ve bu durum birçok araba kazasına neden olacak. O yüzden konuşan kişi “birçok araba kazası” olacak diyor.)

 

Dikkat edilmesi gerekenler:

Gelecek zaman anlamı verdiğimiz “Present continuous” ile “be going to” arasındaki farka bakalım:

girl-holding-birthday-balloons-gray-300x300“I am going to her birthday party.” dediğimiz zaman doğum günü sahibi geleceğimizi biliyordur yani o doğum günü partisine gidilecektir.(YAPACAĞIMIZ PLANDAN BAHSEDERİZ.)

“I am going to visit her at the birthday party.” dediğimiz zaman anlatmak istediğimiz şey “onu doğum gününde ziyaret edeceğim, doğum günü sahibi geleceğimi bilmiyor beni görünce belki de şaşıracak”.. (YAPMAYA NİYETLENDİĞİMİZ BİR OLAYDAN BAHSEDERİZ.)

 

Reklamlar